Coachessessie Cultural Leadership 29 maart 2016

Op 29 maart j.l. vond de jaarlijkse sessie voor onze Dutch Dream coaches en ambassadeurs plaats binnen ons Dutch Dream Coachingsprogramma. In een enthousiaste groep gingen we aan de slag met een interactieve sessie door guru Cultural leadership Fons Trompenaars van KPMG.

Met enkele uitdagende opdrachten werden onze coaches en ambassadeurs geprikkeld om na te denken over hoe zij hun organisatie aanpakken. Het omgaan met verschillende bedrijfsculturen en waarden en de dilemma’s die je daarbij tegen kunt komen werden behandeld. Volgens Fons leven we in een bipolaire wereld en bieden binnen dilemma’s beide uitersten een kern van waarheid. Door het maken van keuzes die een van deze zijden uitsluit, kun je kansen tot innovatie mislopen.

Achteraf werd er gezellig geborreld, genetwerkt en nagepraat. De deelnemers vonden het een zeer productieve en inspirerende middag!

 

 

Related Post