“Just ONE Dream can change the world”

Mahatma Ghandi

Verschillende onderzoeken laten zien dat de derde en vierde generatie niet-westerse jongeren (in de leeftijd van 15 tot 25 jaar) nog steeds niet volledig geïntegreerd zijn in de Nederlandse samenleving.

Daarnaast blijkt uit diverse onderzoeken (onder andere uit de Jaarrapport Integratie 2016) dat ze op de arbeidsmarkt vaak gediscrimineerd worden.

Met ons project DREAM ON TALENT willen wij als stichting deze biculturele jongeren inspireren en empoweren om hun talenten te benutten en zo hun dromen na te jagen.

Met ons project verbinden we ook de verschillende werelden die elkaar normaal niet treffen.

Dit doen wij door met onze partners voor deze biculturele jongeren Inspiratiedagen te organiseren, zodat zij zich kunnen ontplooien en de expertise en het netwerk kunnen gebruiken om te groeien, een ondernemende mindset kunnen ontwikkelen en te bloeien vanuit ondernemerschap (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, MVO).

Van september 2018 tot september 2020 willen wij meer dan 1000 biculturele jongeren per jaar bereiken. We willen intelligente en gemotiveerde  jongeren bereiken die een authentieke droom hebben en die later zelf ook iets willen teruggeven aan onze maatschappij vanuit MVO.

Voor Jongeren Voor donateurs en sponsoren Voor Partners

Related Post