“You must be the change you wish to see in this world”
– Mahatma Gandhi

GESCHIEDENIS

De Dutch Dream Foundation (DDF) is onze droom. In 2006 richtte de Turks-Nederlandse ondernemer Atilla Aytekin deze stichting op om nieuwe ondernemers te inspireren en te helpen. Atilla had aan den lijve ondervonden hoe moeilijk ondernemen kan zijn, vooral toen hij zelf een faillissement doormaakte. Maar juist door alle weerstand die hij ondervond, groeide zijn kracht en doorzettingsvermogen. Hij bleef geloven in zijn droom en werkte hard. Zo wist hij het tij te keren.

Inmiddels is Atilla chief executive officer (CEO) van Triodor Software en OrangeGames. Hiermee is hij een van de succesvolste ondernemers van Nederland. Nu droomt hij ervan dat alle ondernemers in Nederland gelijke kansen krijgen. Bij DDF wil hij nieuwe ondernemers laten leren en profiteren van zijn eigen ervaringen en die van andere ondernemers.

Meer over Atilla’s ondernemersleven is te lezen in zijn boek Atilla’s Dutch Dream (Nieuw Amsterdam Uitgevers). Dit boek vormt het fundament van DDF.

WAAROM WIJ BESTAAN

De Dutch Dream Foundation (DDF) wil ondernemers van verschillende culturele achtergronden gelijke kansen bieden en met elkaar verbinden. Wij geloven dat culturele cross-overs leiden tot groei en een betere maatschappij en economie. Ondernemerschap is hier de sleutel tot succes. Maar dat ondernemerschap moet wel uit passie voortkomen. Daarom vinden wij het zo belangrijk om dromen waar te maken. Ons motto is: Dare to have a Dream!

DDF heeft drie succesfactoren:

1. Inspireren – Nieuwe ondernemers die als inspiratiebron de bakens verzetten voor deze en volgende generaties. Zo zorgen we ervoor dat steeds meer jonge nieuwe ondernemers in hun voetsporen treden.
2. Verbinden – Door ondernemende mensen met verschillende culturele achtergronden én van verschillende leeftijden samen te brengen, dragen we bij tot de groei en bloei van onze Nederlandse maatschappij. Wij kijken niet naar de verschillen, maar naar wat ons allen bindt. Dat leidt uiteindelijk tot synergie: het geheel is dan meer dan de som der delen.
3. Kennis delen – In Nederland weten we maar weinig van de diverse culturen die ons land bevolken. DDF vindt het belangrijk om elkaars cultuur te leren kennen en daarover kennis uit te wisselen.

Wij dromen van een actieve maatschappij waarin mensen met elkaar verbonden zijn en ‘out of the box’ gedacht wordt. Wij dragen daar al vast aan bij met een divers netwerk van meer dan drieduizend ondernemers en managers uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Dat kan alleen bij DDF!